Reviews of the Hammer of Botany European Tour 2015

 

--------------------------------------------------------

 

- Metalfan.nl (Dutch, Roadburn)

- Zware Metalen (Dutch, Roadburn)

 

--------------------------------------------------------

 

METALFAN.NL (coverage of Roadburn)

 

(original Dutch)

"Helaas is het vandaag een flink stuk kouder dan gisteren, toen het buiten heerlijk toeven was in het lentezonnetje. Maar eigenlijk maakt het ook niet veel uit, want al vanaf 's middags valt er binnen genoeg te beleven. De eerste band die voor vandaag op het programma staat, is het Amerikaanse Botanist. Dit gezelschap is zelfs voor Roadburn-begrippen een vreemde eend in de bijt. Want hoe vaak komt het voor dat een blackmetalband met zelfgemaakte instrumenten over de heerschappij van planten zingt? Zo'n optreden kan maar twee kanten uit gaan: óf het wordt helemaal niets, óf het blijkt verrassend goed. Botanist blijkt verrassend goed. De wollige deken aan klanken heeft meer met blackgaze dan met black metal te maken en herinnert vaag aan bands als Alcest, An Autumn For Crippled Children en - onvermijdelijk qua thematiek - Wolves In The Throne Room. Maar tegelijkertijd klinkt geen van deze bands zo apart als Botanist. Mede dankzij de zelfgemaakte instrumenten zet deze band een heel bijzonder geluid neer en weten de vreemde botanisten steeds meer publiek aan zich te binden." -- Rik, Metalfan.nl, May 16, 2015

(translation to English)

"Unfortunately, it is quite a bit colder today than yesterday when it was lovely to stay outside in the spring sunshine. But actually it does not matter much, as from the afternoon there is plenty to do inside. The first band is scheduled for today, the American Botanist. This company is even Roadburn terms a stranger in our midst. How often it happens that sings a black metal band with homemade instruments on the rule of plants? Such action can only go from two sides: either it will be nothing, or it turns out surprisingly well. Botanist is surprisingly good. The woolly blanket of sounds has more to do with blackgaze than black metal and vaguely reminiscent of bands like Alcest, An Autumn For Crippled Children and - inevitably thematically - Wolves in the Throne Room. But at the same time not heard of these bands as separate as Botanist.Thanks to the self-made instruments puts this band a very special sound down and know the foreign botanists increasing audience loyalty." -- Rik, Metalfan.nl, May 16, 2015 

back to top

--------------------------------------------------------

 

ZWARE METALEN (coverage of Roadburn)

 

(original Dutch posting)

"'Botanist, wat is dat voor band?' Ik zeg 'dat is een soort van plantaardige black (green) metal met elektrische hakkeborden in plaats van gitaren'. Ik moet zeggen dat het gezicht van diegene nóg verontwaardigder keek dan daarvoor. Plantaardig? Hakkebord? Jazeker. Alle vijf getooid in een groene plantenoutfit bespelen de heren achtereenvolgens drums, basgitaar, twee keer een 'hammered dulcimer', oftewel 'hakkebord' in traditioneel Nederlands, en de zanger bespeelt ook nog een klein harmonium als een soort tonale onderlaag. De 'dulcimers' zorgen voor de ijzige gitaarsound, waarbij de tonen erg lang doorresoneren. Ja, dit is nogal vreemd, ook omdat de composities erg onorthodox in elkaar zitten en omdat de nummers soms plotseling afgelopen kunnen zijn. Maar toch blijf ik geboeid kijken en luisteren. Natuurlijk is het een bijzonder shouwspel, maar ook muzikaal is er best veel te beleven eigenlijk. Naast de composities zijn ook de harmonieën anders dan anders en toch heeft het ook zijn pakkende momenten en is er genoeg afwisseling om de hele show te blijven boeien. Mooi om de dag mee te beginnen, dacht ik zo!" -- Robert de Leeuw, Zware Metalen, May 12, 2015

(translation to English)

"'Botanist, what is this band?' I say it is a kind of vegetable black (green) metal with electric dulcimers instead of guitars. I must say that the face of the person looked even more outrage than before. Vegetable?Dulcimer? Yes. All five dressed in a green outfit plant play Messrs consecutively drums, bass, twice a hammered dulcimer, "or" dulcimer "in traditional Dutch, and the singer also plays a small harmonium as a kind of tonal underlay. The "dulcimers" provide the icy guitar sound, which show very long doorresoneren. Yes, this is rather strange, because the compositions are very unorthodox in each other and because the numbers can sometimes be suddenly ended. Yet I remain fascinated watching and listening. Of course it's a special shouwspel, but also musically there is quite a lot to do actually. Besides the compositions are also different than the harmonies different and yet also has the catchy moments and there's enough variety to keep you interested the whole show. Nice to start the day, I thought so!" -- Robert de Leeuw, Zware Metalen, May 12, 2015